SK PARIT BILAL
KM.4, JALAN BUKIT PASIR,
83050 BATU PAHAT, JOHOR
 
TEL/FAX: 07- 4321529
EMAIL: skparitbilal@gmail.com
ONE TEAM ONE DREAM
   Home      Profil Sekolah

SENARAI GURU-GURU BESAR SK PARIT BILAL 
1916 - 2017
 
 
 
BIL
NAMA
TEMPOH
 1
EN. MD. YASIN B. HJ. A. WAHAB
1916 - 1918
2
EN. HARUN B. HJ. ASHARI
1918 - 1921
3
EN. ARIFFIN B. HJ. MOHD. YUSOFF
 1921 - 1935
 4
TN. HJ. MUHAMMAD B. CHI'
1935 - 1940
 5
TN. HJ. HAMZAH B. HJ. ABD. KARIM
1940 - 1942
 6
EN. MUHAMMAD B. HJ. HASBULLAH
1945 - 1946
 7
TN. HJ. MUHAMMAD B. CHI'
1946 - 1948
 8
TN. HJ. SAMIAN B. HJ. MOIN
1948 - 1954
 9
TN. HJ. AHMAD B. HJ. MUKRI
1954 - 1965
 10
TN. HJ. ALI B. MOHD. YUNOS
1965 - 1971
 11
TN. HJ. JAAFAR B. SURADI
1971 - 1973
 12
TN.HJ.EKHWAN B. HJ. MOKHTAR
1973 - 1983
 13
TN. HJ. ABU B. JURAIMI
1983 - 1985
 14
TN. HJ. MD. JEMADI B. HJ. IHSAN
1985 - 1993
 15
TN. HJ. MOHAMED ZAIN B. HJ. HASHIM
1994 - 1995
 16
PN. HJH. MASENAH BT. ISHEK
1995 - 2006
 17
TN. HJ. SELAMAT B. SULAIMAN
 2006 - 2010
 18
PN. HJH. ROHANA BT. AHMAD
 2010 - 2017
19
EN. RAHMAT B. ATAN
2017 - SEKARANG